ஓவியங்கள் விஷ்வ வர்த்தினி ஒன்றாம் வகுப்பு சாய் கிருஷ்ணா மழலையர் மற்றும் தொடக்கப் பள்ளி வேலூர்    

ஓவியங்கள்: R.சுந்தரவர்த்தினி எட்டாம் வகுப்பு வீனஸ் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி சிதம்பரம்.

ஓவியம் R.சிவதர்ஷினி ஒன்பதாம் வகுப்பு நிர்மலா மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப்பள்ளி சிதம்பரம்

ஓவியம் : வர்ணிக்கா ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவி பெங்களூரு.

ஓவியங்கள்: ஸ்ரீகாந்த் ஆறாம் வகுப்பு பதிரிகுப்பம் கடலூர்மாவட்டம்.  

ஓவியம்: எஸ்.தனிஷ்கா ஒன்றாம் வகுப்பு The Cambridge School ஆத்தூர்.

ஓவியங்கள் : கவினெழில் கமலக்கண்ணன் மூன்றாம் வகுப்பு. Equitas matriculation school, திருச்சி.

ஓவியம் : ரோஹன் யோகேஷ் மூன்றாம் வகுப்பு சன்பீம் சி.பிஎஸ்.இ

ஓவியம்: தேஜஸ்வினி ஒன்பதாம் வகுப்பு GGHS பள்ளி ஆத்தூர்

ஓவியம் : சாம்பவி 11ம் வகுப்பு மாணவி; ஆர்.எம்.கே பள்ளி; திருவேற்காடு.