ஓவியங்கள்: ஸ்ரீகாந்த் ஆறாம் வகுப்பு பதிரிகுப்பம் கடலூர்மாவட்டம்.  

ஓவியம்: எஸ்.தனிஷ்கா ஒன்றாம் வகுப்பு The Cambridge School ஆத்தூர்.

ஓவியங்கள் : கவினெழில் கமலக்கண்ணன் மூன்றாம் வகுப்பு. Equitas matriculation school, திருச்சி.

ஓவியம் : ரோஹன் யோகேஷ் மூன்றாம் வகுப்பு சன்பீம் சி.பிஎஸ்.இ

ஓவியம்: தேஜஸ்வினி ஒன்பதாம் வகுப்பு GGHS பள்ளி ஆத்தூர்

ஓவியம் : சாம்பவி 11ம் வகுப்பு மாணவி; ஆர்.எம்.கே பள்ளி; திருவேற்காடு.