கணவனுக்கான தையல்

(இந்தக் கதையை நீங்கள் சத்தம் போட்டுப் படிக்கிறீர்கள் என்றால் கீழே குறிப்பிட்ட தொனியில் கதை மாந்தர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஏற்றவாறு உங்கள் குரலில் மாற்றங்கள் செய்து படியுங்கள். குழந்தையாக நான் : கீச்சென்ற ,எளிதில் மறக்கக்கூடிய வகையில் உள்ள குரல் வளர்ந்த பெண்ணாக :  அதே போல கீச்சென்ற சிறுவயதின் குரல். வளர்ந்து என் கணவனாகப் போகிற சிறுவன் : வலுவான அதே நேரம் தற்செயலானதொரு தொனியில் உள்ள குரலைப் பிரயோகியுங்கள். என் தந்தை: கனிவோடும்  அதிகாரத்தோடும் ஓங்கி … Continue reading கணவனுக்கான தையல்