உரிமைத்துறப்பு:

கனலி கலை இலக்கிய இணையதளத்தில் வெளியாகும் படைப்புகளிலுள்ள கருத்துக்கள் அல்லது  அது தொடர்பாக எழும் கருத்துக்கள் அனைத்திற்கும் படைப்பாளிகளே பொறுப்பாளிகள் ஆகின்றனர். எந்த ஒரு காரணத்திற்காகவும் கனலி நிர்வாகம் பொறுபேற்காது என்பதை தெளிவாக கூறிக் கொள்கின்றோம்.

 கருத்து பதிவு:

உங்களின் கருத்துகளையும் மறுவினைகளையும் விமர்சனங்களையும் பெரிதும் எதிர்பார்க்கின்றோம். அதே சமயத்தில் தனி மனித தாக்குதல்கள், விரோத மனப்பான்மையில் யார் யாரையும் இழிவுபடுத்தும், புண்படுத்தும் வகையிலான கருத்துகளை தவிர்க்கவும்.