வி அமலன் ஸ்டேன்லி

வி அமலன் ஸ்டேன்லி
1 POSTS 0 COMMENTS
வி. அமலன் ஸ்டேன்லி எழுத்தாளர், கவிஞர், மொழிபெயர்ப்பாளர் என்கிற பன்முகத் தன்மையுடன் இயங்குபவர். ஜென் மரபின் அடிப்படையில் தனது சில படைப்புகளை அமைந்து கொண்டவர்.