எம்.ஏ.சுசீலா

Avatar
6 POSTS 0 COMMENTS
எம். ஏ. சுசீலா (பிறப்பு: பெப்ரவரி 27, 1949) ஒரு சிறுகதை எழுத்தாளர், மொழிபெயர்ப்பாளர் மற்றும் கட்டுரையாளர். குற்றமும் தண்டனையும் – தஸ்தயெவ்ஸ்கி, அசடன் – தஸ்தயெவ்ஸ்கி ஆகிய மொழிபெயர்ப்பு நாவல்களையும் தஸ்தயெவ்ஸ்கி சிறுகதைத் தொகுப்பு உள்ளிட்ட நூல்களையும் எழுதியுள்ளார்.