சஞ்சீவி ராஜா

சஞ்சீவி ராஜா
2 POSTS 0 COMMENTS
சஞ்சீவி ராஜா, பெங்களூரில் உள்ள ஜோதி நிவாஸ் கல்லூரியில் பிரெஞ்சு உதவிப் பேராசிரியராகப் பணிபுரிந்து வருகிறார். சிறுகதைகள் மற்றும் நாவல்களை பிரெஞ்சில் இருந்து நேரடியாகத் தமிழுக்கு மொழிபெயர்த்து வருகிறார்.