சுனில் கிருஷ்ணன்

Avatar
2 POSTS 0 COMMENTS
சுனில்கிருஷ்ணன் (ஏப்ரல் 6, 1986) தமிழில் சிறுகதைகளும் நாவல்களும் எழுதிவரும் எழுத்தாளர், ஆயுர்வேத மருத்துவர் மற்றும் நவகாந்தியவாதி. இலக்கியத்திற்காக கேந்த்ரிய சாகித்ய அகாதெமியால் வழங்கப்படும் யுவபுரஸ்கார் விருது பெற்றவர்.