சுரேஷ் பிரதீப்

Avatar
6 POSTS 0 COMMENTS
சுரேஷ் பிரதீப் திருவாரூரில் வசிக்கிறார். ஒளிர்நிழல் என்ற நாவலும் மூன்று சிறுகதை தொகுப்புகளும் வெளியாகி இருக்கின்றன. பணி புரியவது அஞ்சல் துறையில்