ஸ்வர்ணவேல்

ஸ்வர்ணவேல்
4 POSTS 0 COMMENTS
பேராசிரியர் ஸ்வர்ணவேல் ஈஸ்வரன் மிச்சிகன் மாநில பல்கலைகழகத்தில் ஆங்கில மற்றும் ஊடகத்துறைகளில் சினிமா எழுத்து, தயாரிப்பு, கோட்பாடு, மற்றும வரலாறு சார்ந்த வகுப்புகள் எடுக்கிறார். அவரது சமீபத்திய ஆவணப்படம் நாகப்பட்டினம்: வேவ்ஸ் ப்ரம் த டீப் (2019) மற்றும் புனைவு, கட்டுமரம் (2019).