வயலட்

Avatar
1 POSTS 0 COMMENTS
வயலட்: எழுத்தாளர், மொழிபெயர்ப்பாளர், ஒரு சிறார் பதிப்பகத்தில் பதிப்பாசிரியராகப் பணிபுரிகிறார். ஊதா ஸ்கர்ட் கதைகள் என்கிற சிறுகதைத் தொகுப்பு மோக்லி பதிப்பகத்திலும், குந்தரின் கூதிர்காலம் என்ற மொழிபெயர்ப்பு நாவல் காலச்சுவடிலும் வெளியாகியுள்ளன.