ராஜன் ஆத்தியப்பன்

Avatar
2 POSTS 0 COMMENTS
கடைசியில் வருபவன், கருவிகளின் ஞாயிறு என்ற இரு கவிதைத் தொகுப்புகள் வெளிவந்துள்ளன. வயது நாற்பத்தேழு. நாகர்கோயிலில் வாசிக்கிறார்.