த வி வெங்கடேஸ்வரன்

த வி வெங்கடேஸ்வரன்
2 POSTS 0 COMMENTS
த.வி. வெங்கடேஸ்வரன் மத்திய அரசின் விஞ்ஞான் பிரசாா் அமைப்பின் முதுநிலை அறிவியலாளா். அறிவியல் கட்டுரைகள், சூழலியல் மற்றும் காலநிலை மாற்றங்கள் பற்றிய கட்டுரைகள் மற்றும் உரையாடல்களைத் தொடர்ந்து செய்து வருகிறார்.