லட்சுமிஹர்

லட்சுமிஹர்
1 POSTS 0 COMMENTS
லட்சுமிஹர்: மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டியில் பிறந்தவர். தற்போது திரைப்பட உருவாக்கம் சார்ந்த பணிகளில் இயங்கி வருகிறார். இதுவரை மூன்று சிறுகதைத் தொகுப்புகள் யாவரும் வெளியீடாக வந்திருக்கிறது.2022 ஆம் ஆண்டு வாசகசாலையின் 'சிறந்த அறிமுக எழுத்தாளர்' விருதுபெற்றவர்.