கீறல்


லங்கையின் கிழக்கு மாகாணத்திலிருந்து வெளிவரும் காலாண்டு இலக்கியச் சிற்றிதழ்  “கீறல்”
பிரதம ஆசிரியர் : கவிஞர் அஸீஸ் எம்.பாயிஸ்
உதவி ஆசிரியர் : கவிஞர் இஷட்.எம்.நிலாம்
வெளியீடு : மின்னல் வெளியீட்டகம்
விலை : ₹ 65/-

தொடர்புக்கு :
மின்னல் வெளியீட்டகம்
இல. 59/2 பழைய தபாலக வீதி
ஒலுவில்
கிழக்கு மாகாணம்
இலங்கை.
மின்னஞ்சல் : [email protected]
வாட்ஸ்அப் : +94 776619949

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.