ரிஷியின் ஓவியங்கள்

ஓவியங்களை கண்டு ரசிப்பது மட்டுமல்ல,   நிர்ணயிக்க இயலாத அர்த்தங்களை படித்து உணர்வதும்.


சிலுவைகள் அருகில் உருவகங்களாய் உணர்த்துவது யாது ?


ஓவியம் : ரிஷி

Previous articleவெள்ளை விழிகள்
Next articleஅமெரிக்க அடுக்கக மனையொன்றைக் கட்டுடைத்தல்
Avatar
கனலி - கலை இலக்கியச் சூழலியல் இணையதளம். www.kanali.in
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Pa.Vadivel
Pa.Vadivel
3 years ago

🥰🥰😊😊