வினோத் கணேசன் புகைப்படங்கள்

 வெளிச்சம் அருளிய நிழற் கலை. 

 

வயோதிகத்தை எப்போதும் பிரதிபலிப்பதில்லை நிழல்.

 

 

கம்பிகளுக்கு அப்பால் நிஜங்களின் நிழல்

தோழர்களின் சித்திரச் சிரிப்பு

 

நதியோடு உறவாடி…

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.