நர்மதா குப்புசாமி

Avatar
3 POSTS 0 COMMENTS
கவிஞர், சிறுகதை எழுத்தாளர் மற்றும் மொழிபெயர்ப்பாளர். கவிதைகளும் கதைகளும் நூல் விமர்சனங்களும் பல்வேறு இலக்கிய இதழ்களில் வெளிவந்துள்ளன. நவீன உலக சிறுகதைகளின் மொழிபெயர்ப்பு 'சின்ட்ரல்லா நடனம் ' மற்றும் தஸ்தயேவ்ஸ்கியின் நிரந்தர கணவன் என்கிற மொழிபெயர்ப்பு குறு நாவலும் பாதரசம் பதிப்பக வெளியீடாக  வெளிவந்துள்ளது.