சரவணன் மாணிக்கவாசகம்

Avatar
6 POSTS 0 COMMENTS
சரவணன் மாணிக்கவாசகம் தீவிரமான இலக்கிய வாசகர் மற்றும் விமர்சகர். தொடர்ந்து இணைய மற்றும் அச்சு இதழ்களில் விமர்சன கட்டுரைகள் எழுதி வருகிறார்.