விவேக் ராதாகிருஷ்ணன்

விவேக் ராதாகிருஷ்ணன்
4 POSTS 1 COMMENTS
விவேக் ராதாகிருஷ்ணன் ஆந்திராவிலுள்ள க்ரியா பல்கலைகழகத்தில் உதவிப் பேராசிரியராக பணிபுரிகிறார். மேற்கத்திய அறவியல் கோட்பாடுகளை பற்றி ஆய்வு செய்து வருகிறார்.