ஹராகி முரகாமி என்கிற பூனைக்காதலன்


கனலி இலக்கியக் களம் – நிகழ்வு 1

கனலி கலை இலக்கிய இணையதளம் தொடக்க விழாவின் போது  ”கனலி இலக்கியக் களம்” எனும் சிறப்பு அமர்வில் எழுத்தாளர் சித்துராஜ் பொன்ராஜ் அளித்த உரை

தலைப்பு : ஹராகி முரகாமி என்கிற பூனைக்காதலன்


காணொளி பதிவுக்கு நன்றி : Shruti TV

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.