பீட்டர்ஸ்பெர்க் நாயகன் & ஃபியோதர் தஸ்தயெவ்ஸ்கி -எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் உரை

 


கனலி கலை இலக்கிய இணையதளம் & வேலூர் இலக்கிய வாசகர் வட்டம்

இணைந்து வழங்கிய

“இலக்கியச் சந்திப்பு” -நிகழ்வு 3

பீட்டர்ஸ்பெர்க் நாயகன் நாவலை முன் வைத்து, பியோதர் தஸ்தயெவ்ஸ்கி குறித்து எழுத்தாளர் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் ஆற்றிய உரை.

 

நாள் 14-09-2019, சனிக்கிழமை

இடம்: பெல்லியப்பா கட்டிடம்; வேலூர்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.