எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் படைப்புலகம் ஒரு பார்வை


கனலி கலை இலக்கிய இணையதளம் & வேலூர் இலக்கிய வாசகர் வட்டம்

இணைந்து வழங்கிய

“இலக்கியச் சந்திப்பு” -நிகழ்வு 3

 “எழுத்தே வாழ்க்கை” எனும் தலைப்பில் எழுத்தாளர் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் படைப்புலகம் எனும் தலைப்பில் வாசகர் ராஜா வசந்தா சுப்பிரமணியன் வழங்கிய உரை

 

நாள் 14-09-2019, சனிக்கிழமை

இடம்: பெல்லியப்பா கட்டிடம்; வேலூர்.


நன்றி : Shruthi Tv

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.