அன்னா என்கிற ஒளிவிளக்கு


கனலி கலை இலக்கிய இணையதளம் & வேலூர் இலக்கிய வாசகர் வட்டம்

இணைந்து வழங்கிய

“இலக்கியச் சந்திப்பு” -நிகழ்வு 3

அன்னா என்கிற ஒளிவிளக்கு  எனும் தலைப்பில் தஸ்தாயெஸ்கியின் துணைவியார் குறித்து  வாசகர் கவிதா உரை

நாள் 14-09-2019, சனிக்கிழமை

இடம்: பெல்லியப்பா கட்டிடம்; வேலூர்.


நன்றி : Shruti TV

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.