அரிசங்கர்

Avatar
6 POSTS 0 COMMENTS
அரிசங்கர். புதுச்சேரியை சேர்ந்தவர். இரண்டு சிறுகதைத் தொகுப்புகளும் (பதிலடி, ஏமாளி), பாரிஸ் குறுநாவலும், உண்மைகள் பொய்கள் கற்பனைகள் நாவலும் வெளிவந்துள்ளன.