கயல்

கயல்
7 POSTS 0 COMMENTS
பேராசிரியர் கயல் எழுத்தாளர், கவிஞர், மொழிபெயர்ப்பாளர் என்கிற பன்முகத் தன்மையுடன் தொடர்ந்து சமகால இலக்கியச் சூழலில் செயல்பட்டு வருகிறார். இதுவரை இவரின் மூன்று கவிதைத் தொகுப்புகளும், இரண்டு மொழிபெயர்ப்புச் சிறுகதைத் தொகுப்புகளும் வெளிவந்திருக்கிறது.

WILD GREEN

தேன்