விக்ரம் சிவக்குமார்

Avatar
3 POSTS 0 COMMENTS
"காவிரி" சிற்றிதழின் ஆசிரியர். இரண்டாம் ஆண்டு இளங்கலை பல் அறுவை சிகிச்சை மருத்துவ மாணவர். தற்போது படைப்பு செயல்பாடக உலக கவிதைகளை மொழிபெயர்த்து வருகிறார். அவ்வப்போது கட்டுரைகளும் எழுதிவருகிறார்.