தி.ஜானகிராமன் நூற்றாண்டுச் சிறப்பிதழ்

கனலி  இணைய இதழ் வாசகர்களுக்கு வணக்கம் ! எழுத்தாளர் தி.ஜானகிராமனின் நூற்றாண்டுச் சிறப்பிதழ் வாயிலாக உங்கள்  அனைவரையும் மீண்டும் சந்திப்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சியடைகிறோம். நவீனத் தமிழிலக்கியத்தின் மாபெரும் ஆசான்களில் ஒருவரான தி. ஜானகிராமனுக்கு ஒரு சிறப்பிதழ் வெளியிட...

கனலி இணைய இதழ் 10

கனலி வாசகர்களுக்கு வணக்கம் ! கனலி பத்தாவது  இணைய இதழ் வழியாக உங்களுடன் உரையாடுவது மிகுந்த மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.  ‘கனலி’ கலை - இலக்கிய இணையதளமாகும். ஒவ்வொரு மாதமும் மாதாந்திர இணைய இதழ்களை  வெளியிடுகிறது. வெளியாகும்...

குறுங்கதை பரிசுப் போட்டி முடிவுகள்

கனலி கலை-இலக்கிய இணையதளம்  வாய்ப்பும் சாத்தியமும் உள்ள போதெல்லாம் இலக்கியம் சார்ந்த அத்தனை வடிவங்களிலும் புதுமையான முயற்சிகளை முன்னெடுக்க விரும்புகிறது. அதன் முதல் படியாக,  குறுங்கதைகள் என்கிற வடிவத்தை குறித்தான விவாதங்களை உருவாக்க  முனைந்தப்...

குறுங்கதை பரிசுப் போட்டி

  கனலி கலை-இலக்கிய இணையதளம்  வாய்ப்பும் சாத்தியமும் உள்ள போதெல்லாம் இலக்கியம் சார்ந்த அத்தனை வடிவங்களிலும் புதுமையான முயற்சிகளை முன்னெடுக்க விரும்புகிறது. அதன் முதல் படியாக,  குறுங்கதைகள் என்கிற வடிவத்தை குறித்தான  விவாதங்களை இங்கு தொடங்க...