அன்னா என்கிற ஒளிவிளக்கு

கனலி கலை இலக்கிய இணையதளம் & வேலூர் இலக்கிய வாசகர் வட்டம் இணைந்து வழங்கிய “இலக்கியச் சந்திப்பு” -நிகழ்வு 3 அன்னா என்கிற ஒளிவிளக்கு  எனும் தலைப்பில் தஸ்தாயெஸ்கியின் துணைவியார் குறித்து  வாசகர் கவிதா உரை நாள் 14-09-2019,...

எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் படைப்புலகம் ஒரு பார்வை

கனலி கலை இலக்கிய இணையதளம் & வேலூர் இலக்கிய வாசகர் வட்டம் இணைந்து வழங்கிய “இலக்கியச் சந்திப்பு” -நிகழ்வு 3  “எழுத்தே வாழ்க்கை” எனும் தலைப்பில் எழுத்தாளர் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் படைப்புலகம் எனும் தலைப்பில் வாசகர் ராஜா வசந்தா...

புதுமைப்பித்தனின் கடவுளும் கந்தசாமியும் சிறுகதை குறித்தான உரை

கனலி கலை இலக்கிய இணையதளம் மற்றும் வேலூர் இலக்கிய வாசகர் வட்டம் இணைந்து வழங்கிய  “புதுமைப் பித்தன் சிறுகதைகள்” சிறப்பு நிகழ்வு  புதுமைப்பித்தனின்  "கடவுளும் கந்தசாமியும்" சிறுகதை குறித்து வாசகர் ராஜா வசந்தா சுப்பிரமணியன்...