பீட்டர்ஸ்பெர்க் நாயகன் & ஃபியோதர் தஸ்தயெவ்ஸ்கி -எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் உரை

  கனலி கலை இலக்கிய இணையதளம் & வேலூர் இலக்கிய வாசகர் வட்டம் இணைந்து வழங்கிய “இலக்கியச் சந்திப்பு” -நிகழ்வு 3 பீட்டர்ஸ்பெர்க் நாயகன் நாவலை முன் வைத்து, பியோதர் தஸ்தயெவ்ஸ்கி குறித்து எழுத்தாளர்...

ஹராகி முரகாமி என்கிற பூனைக்காதலன்

கனலி இலக்கியக் களம் - நிகழ்வு 1 கனலி கலை இலக்கிய இணையதளம் தொடக்க விழாவின் போது  ”கனலி இலக்கியக் களம்” எனும் சிறப்பு அமர்வில் எழுத்தாளர் சித்துராஜ் பொன்ராஜ் அளித்த உரை தலைப்பு :...

குட்டி இளவரசனுடன் ஒரு பயணம் – எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் பேருரை

கனலி இலக்கியக் களம் - நிகழ்வு-1 கனலி கலை இலக்கிய இணையதளம் தொடக்க விழாவின் போது ”கனலி இலக்கியக் களம்”  சிறப்பு அமர்வில் எழுத்தாளர் S.ராமகிருஷ்ணன்   ஆற்றிய பேருரை தலைப்பு : “குட்டி இளவரசனுடன் ஒரு...